Läs mer

I den tryckta boken var jag tvungen att begränsa mig lite för att innehållet inte skulle bli alltför omfattande. Här kan du läsa mer om ett antal ämnen som inte rymdes i boken.

Extra kapitel

Den tryckta boken är i första hand anpassad för LTH:s kurs Funktionsteori (kurskod FMAF01). För att kunna användas som kursbok på ”C-nivå” och på lärosäten där serier ingår i tidigare kurser, kommer ni här att hitta några extra kapitel. Dessa publiceras löpande under 2014 och 2015.

Övrigt extramaterial

Kapitel 1: Komplexa funktioner

Kapitel 2: Elementära funktioner

Kapitel 3: Komplex integralkalkyl

Kapitel 10: Residykalkyl