Argumentprincipen

För att förstå nedanstående bilder, så behöver du läsa om argumentprincipen. Läs åtminstone sida 1 och 2.

Flytta funktionens nollställen och poler genom att dra i de röda prickarna. Lägg till fler punkter med knapparna till höger .