Funktionsteori

Funktionsteori är en nyskriven lärobok på svenska som behandlar komplex analys och serier. Boken kom ut i december 2013 på Studentlitteratur och används som kurslitteratur på Lunds Tekniska Högskola från och med vårterminen 2014.